.: Trang chủ Tiện ích Cài đặt Gmail trong Windows Mail
Cài đặt Gmail trong Windows Mail In Email
Thứ năm, 15 Tháng 10 2009 21:59
 Chào các bạn!
 
Chọn menu Tools của chương trình Windows Mail -> Chọn Accounts…

Chọn Add…

Chọn E-mail Account - Chọn Next.

Gõ vào tên của bạn rồi chọn tiếp nút Next.

Gõ vào địa chỉ Gmail rồi chọn tiếp nút Next.

Gõ vào pop.gmail.com cho phần Incoming mail và smtp.gmail.com cho phần Outgoing e-mail server như hình trên rồi chọn Next.


Chọn menu Tools của chương trình Windows Mail -> Chọn Accounts…

Chọn Add…

Chọn E-mail Account - Chọn Next.

Gõ vào tên của bạn rồi chọn tiếp nút Next.

Gõ vào địa chỉ Gmail rồi chọn tiếp nút Next.

Gõ vào pop.gmail.com cho phần Incoming mail và smtp.gmail.com cho phần Outgoing e-mail server như hình trên rồi chọn Next.

Gõ vào phần đầu của địa chỉ Gmail vào phần E-mail username và mật khẩu vào phần Password như hình trên. Chọn vào Remember password rồi chọn Next.

Chọn Finish để kết thúc.

Chương trình quay về màn hình ban đầu:

Đặt thanh sáng lên địa chỉ vừa cài đặt xong rồi chọn Properties.

Chuyển sang mục Servers -> My server requires authentication.

Chuyển sang phần Advanced: Bấm chuột vào hai mục là This server requires a secure connection (SSL) của phần Outgoging mail (SMTP) và This server requires a secure connection (SSL) của phần Incoming mail (POP3). Gõ 465 vào phần Outgoing mail (SMTP). Chọn vào mục Leave a copy of messages on server và Remove from server when deleted from ‘Deleted Items’.

Văn Khương PNC.

 

Hỗ Trợ

Image(08) 38 38 1269
Image   Phan Nhan Crop
Image

Khách trực tuyến

Hiện có 10 khách trực tuyến
Kỷ lục truy cập: 2063
(Lúc: 10:39:00, 31-03-2013)
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)